O spoločnosti Janssen

Počas posledného polstoročia sme zjednotili skupinu inovatívnych farmaceutických spoločností, ktoré spája spoločné poslanie: pomenovať a riešiť niektoré z najdôležitejších medicínskych požiadaviek našej doby. Janssen sa zameriava na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach: psychiatria, neurológia, infekčné ochorenia, onkológia, imunológia, ochorenia kardiovaskulárneho systému a metabolizmu. Naše produktové portfólio ponúka riešenia aj pre ostatné významné oblasti ľudského zdravia. Patríme do korporácie Johnson & Johnson a v súčasnosti zamestnávame 40 000 zamestnancov na 5 kontinentoch sveta. Náš objem investícií do výskumu a vývoja dosahuje ročne približne 4,5 miliárd USD...

Správy

K pokroku v liečbe rakoviny prispievajú aj Slováci

Boj proti rakovine posúvajú dopredu nové technológie a inovatívne prístupy. Rakovina už dávno neznamená pre pacienta rozsudok smrti. Prispieva k tomu aj pokračujúci výskum na domácom aj medzinárodnom poli. V posledných mesiacoch vedci odhalili nové možnosti, ktoré pomôžu chorým na..

K diagnostike Alzheimerovej choroby pomôžu lekárom nové testy

Lekári a ďalší odborníci budú môcť pre diagnostiku včasných štádií Alzheimerovej choroby využiť nové testy a dotazníky. Vyšetria s nimi pamäť a ďalšie poznávacie funkcie, nálady a sebestačnosť pacienta. Pomôcky obsahuje nová publikácia pre odbornú verejnosť, ktorá vychádza z dlhoročného..

Terapeutické oblasti