O spoločnosti Janssen

Počas posledného polstoročia sme zjednotili skupinu inovatívnych farmaceutických spoločností, ktoré spája spoločné poslanie: pomenovať a riešiť niektoré z najdôležitejších medicínskych požiadaviek našej doby. Janssen sa zameriava na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach: psychiatria, neurológia, infekčné ochorenia, onkológia, imunológia, ochorenia kardiovaskulárneho systému a metabolizmu. Naše produktové portfólio ponúka riešenia aj pre ostatné významné oblasti ľudského zdravia. Patríme do korporácie Johnson&Johnson a v súčasnosti zamestnávame 40 000 zamestnancov na 5 kontinentoch sveta. Náš objem investícií do výskumu a vývoja dosahuje ročne približne 4,5 miliárd USD. Spoločnosť patrí..

Správy

Ľudia s nadváhou majú nižšie riziko vzniku demencie

Vyplýva to z rozsiahlej štúdie londýnskych vedcov, ktorí skúmali záznamy takmer dvoch miliónov obyvateľov Veľkej Británie. Svoje zistenia publikovali v magazíne The Lancet. Všetci účastníci a účastníčky mali viac ako 40 rokov, pričom záznamy o ich BMI (Body Mass Index..

Slováci bojovali proti rakovine

Organizácia Liga proti rakovine už po devätnásty raz organizovala dobročinnú verejnú zbierku Deň narcisov. V Bratislave sa vyzbieralo približne 143-tisíc eur. Cieľom Dňa narcisov je podľa organizátorov vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku..

Terapeutické oblasti