O spoločnosti Janssen

Počas posledného polstoročia sme zjednotili skupinu inovatívnych farmaceutických spoločností, ktoré spája spoločné poslanie: pomenovať a riešiť niektoré z najdôležitejších medicínskych požiadaviek našej doby. Janssen sa zameriava na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach: psychiatria, neurológia, infekčné ochorenia, onkológia, imunológia, ochorenia kardiovaskulárneho systému a metabolizmu. Naše produktové portfólio ponúka riešenia aj pre ostatné významné oblasti ľudského zdravia. Patríme do korporácie Johnson&Johnson a v súčasnosti zamestnávame 40 000 zamestnancov na 5 kontinentoch sveta. Náš objem investícií do výskumu a vývoja dosahuje ročne približne 4,5 miliárd USD. Spoločnosť patrí..

Správy

Metabolický syndróm

Metabolický syndróm je závažné ochorenie, ktoré podporuje a urýchľuje aterosklerózu, kornatenie tepien a môže vyústiť do srdcovo-cievnych problémov, ako je srdcový infarkt či mozgová príhoda. Metabolický syndróm zahŕňa niekoľko  diagnóz, medzi ktorými dominuje cukrovka 2.typu, vyšší krvný tlak a obezita...

Nové vyšetrenie prostaty: Výsledok dostanete na počkanie

Domáci test na rakovinu prostaty bude taký jednoduchý a lacný ako tehotenský. Ale nenahradí ani urológa, ani biopsiu. Muž príde domov, zavrie sa na záchode a o pár minút bude vedieť, či má rakovinu prostaty. Takto vidia skorú budúcnosť českí vedci,..

Terapeutické oblasti