O spoločnosti Janssen

Počas posledného polstoročia sme zjednotili skupinu inovatívnych farmaceutických spoločností, ktoré spája spoločné poslanie: pomenovať a riešiť niektoré z najdôležitejších medicínskych požiadaviek našej doby. Janssen sa zameriava na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach: psychiatria, neurológia, infekčné ochorenia, onkológia, imunológia, ochorenia kardiovaskulárneho systému a metabolizmu. Naše produktové portfólio ponúka riešenia aj pre ostatné významné oblasti ľudského zdravia. Patríme do korporácie Johnson&Johnson a v súčasnosti zamestnávame 40 000 zamestnancov na 5 kontinentoch sveta. Náš objem investícií do výskumu a vývoja dosahuje ročne približne 4,5 miliárd USD. Spoločnosť patrí..

Správy

Slováci bojovali proti rakovine

Organizácia Liga proti rakovine už po devätnásty raz organizovala dobročinnú verejnú zbierku Deň narcisov. V Bratislave sa vyzbieralo približne 143-tisíc eur. Cieľom Dňa narcisov je podľa organizátorov vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku..

Bolesť chrbta môže byť signálom nebezpečných kostných metastáz

Bolesť chrbta môže podľa prednostky onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice Motol docentky Jany Prausovej byť signálom nebezpečných kostných metastáz. Rozšírenie do kostí je častou komplikáciou u pokročilého nádoru a zhoršuje vyhliadky na úplné vyliečenie. Ak sa podarí zachytiť rakovinu v rannom..

Terapeutické oblasti