O spoločnosti Janssen

Počas posledného polstoročia sme zjednotili skupinu inovatívnych farmaceutických spoločností, ktoré spája spoločné poslanie: pomenovať a riešiť niektoré z najdôležitejších medicínskych požiadaviek našej doby. Janssen sa zameriava na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach: psychiatria, neurológia, infekčné ochorenia, onkológia, imunológia, ochorenia kardiovaskulárneho systému a metabolizmu. Naše produktové portfólio ponúka riešenia aj pre ostatné významné oblasti ľudského zdravia. Patríme do korporácie Johnson & Johnson a v súčasnosti zamestnávame 40 000 zamestnancov na 5 kontinentoch sveta. Náš objem investícií do výskumu a vývoja dosahuje ročne približne 4,5 miliárd USD...

Správy

Alzheimerova choroba je najčastejšia forma demencie

Veľa ľudí si do vysokého veku udržiava schopnosť vykonávať zložité činnosti, pretože využívajú účinok aktivizujúcich podnetov na mozog. Ochranný účinok pred známkami demencie vystihuje konštatovanie: „Používaj ho, inak oň prídeš!“ Ľudský život sa neustále predlžuje. Prirodzeným prejavom starnutia je zhoršovanie pamäťových..

K pokroku v liečbe rakoviny prispievajú aj Slováci

Boj proti rakovine posúvajú dopredu nové technológie a inovatívne prístupy. Rakovina už dávno neznamená pre pacienta rozsudok smrti. Prispieva k tomu aj pokračujúci výskum na domácom aj medzinárodnom poli. V posledných mesiacoch vedci odhalili nové možnosti, ktoré pomôžu chorým na..

Terapeutické oblasti