O spoločnosti Janssen

Počas posledného polstoročia sme zjednotili skupinu inovatívnych farmaceutických spoločností, ktoré spája spoločné poslanie: pomenovať a riešiť niektoré z najdôležitejších medicínskych požiadaviek našej doby. Janssen sa zameriava na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach: psychiatria, neurológia, infekčné ochorenia, onkológia, imunológia, ochorenia kardiovaskulárneho systému a metabolizmu. Naše produktové portfólio ponúka riešenia aj pre ostatné významné oblasti ľudského zdravia. Patríme do korporácie Johnson&Johnson a v súčasnosti zamestnávame 40 000 zamestnancov na 5 kontinentoch sveta. Náš objem investícií do výskumu a vývoja dosahuje ročne približne 4,5 miliárd USD. Spoločnosť patrí..

Správy

Schizofrénia je častá príčina hospitalizácie na psychiatrii

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií boli schizofrénia a schizotypové poruchy druhou najčas-tejšou príčinou hospitalizácií pacientov na psychiatrii za uplynulý rok. Celkovo bolo s týmito ochoreniami hospitali-zovaných 8.962 chorých. Ambulantná liečba sa týkala 59.399 pacientov. Liečba schizofrénie môže byť..

Nobelovu cenu za medicínu udelili za výskum mozgu

Americký vedec John O'Keefe a nórski manželia May-Britt Moserová a Edward Moser získali v pondelok Nobelovu cenu za medicínu za rok 2014 za objav pri výskume mozgu, oznámilo Nobelovo zhromaždenie na Karolínskom inštitúte. Ocenenie získali za výskum mozgových buniek, ktoré nám..

Terapeutické oblasti