O spoločnosti Janssen

Počas posledného polstoročia sme zjednotili skupinu inovatívnych farmaceutických spoločností, ktoré spája spoločné poslanie: pomenovať a riešiť niektoré z najdôležitejších medicínskych požiadaviek našej doby. Janssen sa zameriava na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach: psychiatria, neurológia, infekčné ochorenia, onkológia, imunológia, ochorenia kardiovaskulárneho systému a metabolizmu. Naše produktové portfólio ponúka riešenia aj pre ostatné významné oblasti ľudského zdravia. Patríme do korporácie Johnson & Johnson a v súčasnosti zamestnávame 40 000 zamestnancov na 5 kontinentoch sveta. Náš objem investícií do výskumu a vývoja dosahuje ročne približne 4,5 miliárd USD...

Správy

1. december - Svetový deň boja proti AIDS

Európsky týždeň testovania infekcie HIV  a hepatitídy prebehne 20.11. - 27.11. a predchádza tak 1. decembru, kedy prebieha Svetový deň boja proti AIDS. Na celom svete si pripomíname ako Svetový deň AIDS 1. decembra. Jeho zmyslom je zvýšiť povedomie o tejto..

Movember - najvyšší čas zistiť, či vašu prostatu nehryzie tichá rakovina.

Tak ako každý rok aj tento rok patrí mesiac november mužom a ich zdraviu. Charitatívna akcia Movember má mužom pripomenúť, ako veľmi je dôležitá prevencia hlavne u typicky mužského ochorenia, ktorým je rakovina prostaty. Muži z celého sveta si tak..

Terapeutické oblasti