O spoločnosti Janssen

Počas posledného polstoročia sme zjednotili skupinu inovatívnych farmaceutických spoločností, ktoré spája spoločné poslanie: pomenovať a riešiť niektoré z najdôležitejších medicínskych požiadaviek našej doby. Janssen sa zameriava na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach: psychiatria, neurológia, infekčné ochorenia, onkológia, imunológia, ochorenia kardiovaskulárneho systému a metabolizmu. Naše produktové portfólio ponúka riešenia aj pre ostatné významné oblasti ľudského zdravia. Patríme do korporácie Johnson&Johnson a v súčasnosti zamestnávame 40 000 zamestnancov na 5 kontinentoch sveta. Náš objem investícií do výskumu a vývoja dosahuje ročne približne 4,5 miliárd USD. Spoločnosť patrí..

Správy

Movember upozorňuje na zdravie mužov

Fúzy na obvykle hladko oholenej mužskej tvári vzbudzujú otázku, ktorá je mužom, účastníkom v hnutí Movember, často pokladaná:” Prečo tie fúzy?” Prichádza tak k vysvetleniu a konverzácii, ktoré sú výsledkom vysoko účinnej kampane za mužské zdravie. Touto cestou každý člen..

Schizofrénia je častá príčina hospitalizácie na psychiatrii

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií boli schizofrénia a schizotypové poruchy druhou najčas-tejšou príčinou hospitalizácií pacientov na psychiatrii za uplynulý rok. Celkovo bolo s týmito ochoreniami hospitali-zovaných 8.962 chorých. Ambulantná liečba sa týkala 59.399 pacientov. Liečba schizofrénie môže byť..

Terapeutické oblasti