O spoločnosti Janssen

Počas posledného polstoročia sme zjednotili skupinu inovatívnych farmaceutických spoločností, ktoré spája spoločné poslanie: pomenovať a riešiť niektoré z najdôležitejších medicínskych požiadaviek našej doby. Janssen sa zameriava na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach: psychiatria, neurológia, infekčné ochorenia, onkológia, imunológia, ochorenia kardiovaskulárneho systému a metabolizmu. Naše produktové portfólio ponúka riešenia aj pre ostatné významné oblasti ľudského zdravia. Patríme do korporácie Johnson&Johnson a v súčasnosti zamestnávame 40 000 zamestnancov na 5 kontinentoch sveta. Náš objem investícií do výskumu a vývoja dosahuje ročne približne 4,5 miliárd USD. Spoločnosť patrí..

Správy

Očkovanie proti exotickým chorobám nepodceňte. Ide aj o život

Pri cestách do exotiky myslite zavčasu na zdravotné riziká. Informujte sa na konkrétny štát. Očkovanie si zariaďte aj mesiace dopredu. Aké okolnosti sa spájajú so situáciou, ak je nejaké očkovanie nevyhnutné? „Pri vstupe do krajiny, kde je určité očkovanie povinné,..

ADHD a deti: 5 tipov pre nastavenie vhodných pravidiel

Byť rodičom dieťaťa s ADHD je náročné. Predovšetkým vďaka symptómom, ako je hyperaktivita, impulzivita a nepozornosť, ktoré so sebou choroba prináša. Porušovanie nastavených pravidiel je u detí s ADHD skôr vec "zhody okolností", než úmysel, tvrdí Elaine..

Terapeutické oblasti